Những nhân chứng và giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa

Kính Gửi Quý Vị:

Để tưởng nhớ 46 năm ngày Quốc Hận, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt trân trọng giới thiệu đoạn thâu thanh được thực hiện bởi Đài Văn Nghệ Truyền Thanh vào ngày 30 tháng 04 năm 1994.

https://youtu.be/rR7jjKvFRBU

Xin quý vị dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và sau đó cả miền Nam Việt Nam chìm đắm trong bao tang thương…
Trân Trọng,

Tổ Chức Bất Vụ Lợi 501(c)(3). Federal Tax ID 82-2141214
Số điện thoại: 714-846-8438 (714-VHM-VIET)
Địa chỉ: P.O. Box 27372, Santa Ana, CA 92799
Website: https://vietnamesemuseum.org/
Facebook: https://www.facebook.com/vhmusa

 

This entry was posted in * VHM (Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt), ***Mùa QUỐC HẬN, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s