Phim tài liệu mới bằng song ngữ của Vietnam Film Club

Vietnam Film Club hân hạnh giới thiệu các phim tài liệu mới bằng song ngữ Anh – Việt

Kính mong Qúy vị phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ

Vietnam Film Club

Thảm Sát Tại Cai Lậy

https://youtu.be/bul3DOe-j88

Nhân Văn Giai Phẩm

https://youtu.be/oZLjYzpf0yU

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Audio-Video, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

2 Responses to Phim tài liệu mới bằng song ngữ của Vietnam Film Club

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s