VỀ “R” (Kim Nhật)

– Xin gửi Thế hệ hôm nay và ngày mai.

– Xin ghi nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành:

* Các Bạn bên kia chiến tuyến trở về

* Các Bạn bè, thân hữu

*…v.v….

đã giúp tài liệu, ý kiến để hoàn thành.

K.N.

(Lê Thy đánh máy từ sách do TM gởi tặng:)

MỤC LỤC
(Toàn tập)

Quan điểm người viết

PHẦN I: Những ngày đầu của Nguyễn Hữu Thọ

1- Sứ giả Trung Ương Cục

2- Đường vào khu chiến

3- Thử lửa

4- Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

5- Giờ phút hồi hộp

6- Người phụ nữ số 1

7- Ông Chủ tịch

PHẦN II: “R”

1- “R” ?

2- Các khu vực R

3- Ông tổ của đường dây “Ông Cụ”

4- Khu A

5- Khu B: Miền và R

6- C, E và H

7- Rừng

PHẦN III: Chiến tranh từ đó

1- Đám tàn binh Bình Xuyên Tư Thiên

2- Cán bộ mùa Thu

3- Lính R

4- Từ I-2 gởi đến

5- Trong lòng đô thị

6- Việt kiều “Kăm Pu Chia”

7- “Đồng chí Bớc Sét”

8- “Đồng chí Tốp”

9- Đoàn Điện Ảnh Tân Hoa

PHẦN IV: Khung trời một góc riêng

1- Mười lăm ngày phép

2- Đẳng cấp của gian khổ

3- Bộ chỉ huy tối cao

4- Tình yêu và Đảng

5- Vòng hoa tang cho người cách mạng.

—>Quan điểm người viết

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s