VỀ “R” (Kim Nhật)

QUAN ĐIỂM NGƯỜI VIẾT

1.

Trước tiên, người viết xin ghi nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành các Bạn từ bốn phương, ở quốc nội cũng như quốc ngoại, đã điện thoại hoặc thư về góp ý kiến, phê bình và ngõ ý sốt ruột trông chờ “VỀ R” tập II, tập III sau khi tập I được in, phát hành từ năm 1967, nhất là đối với các Bạn chỉ được nghe đồn nhưng không mua được tập I, bất kỳ ở hiệu sách nào, dù gửi thư kèm cước phí đến tác giả hoặc nhà xuất bản. Bởi sách được bán hết trong thời gian rất ngắn sau khi phát hành với số lượng rất khiêm nhường: 10.000 cuốn.

Kế đến, người viết xin được tạ lỗi cùng các bạn, cầu xin một sự thông cảm, tha thứ về những lỗi lẫm trong “VỀ R” tập I do Sống xuất bản. Những lỗi lầm đó gồm : In ấn cẩu thả, đầy dẫy những lỗi chính tả v.v… đặc biệt là có một số chi tiết tài liệu viết sai, đáng trách, cần phải được chữa lại cho đúng.

2.

“VỀ R” được đến tay các bạn hôm nay, là “VỀ R toàn tập”: vừa tái bản lần thứ nhất tập I, vừa xuất bản tập II và III. Nghĩa là tập I, II, III được in chung. Những chi tiết sai trong tài liệu cũng như những lỗi lầm khác được người viết cố gắng chữa lại một cách cẩn trọng.

3.

“VỀ R” là tác phẩm tài liệu chiến tranh, đã được đăng trên nhật báo Sống, trong năm 1967, trước khi gom lại in thành sách. Do đó, về phần kỹ thuật, có thể có nhiều điều làm các Bạn không được hài lòng, mong các Bạn không nỡ trách. Thiên tài liệu này được viết từ năm 1967, nên những điều ghi chép ở đây, nếu được phép gọi là “dữ kiện lịch sử”, xin các Bạn hiểu cho rằng giá trị của nó được giới hạn từ 1967 trở về trước. Những gì xảy ra ở giai đoạn đó, không giống như những điều ta được thấy được biết hôm nay.

4.

Người viết xin được lập lại phần quan điểm đã viết trong lần xuất bản năm 1967, vài đoạn:

“Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, kẻ chủ động là kẻ biết đánh giá thật đúng thực chất của đối phương. Kẻ chiến thắng là kẻ biết ta, biết địch – biết từ chỗ mạnh đến chỗ yếu, biết từ chỗ tốt đến chỗ xấu. Có như thế ta mới hoá giải được cái mạnh của địch và biết đem cái yếu của địch làm cái mạnh của ta cũng như biến cái xấu của địch thành cái tốt của ta.

Điều đáng quan tâm là biết lợi dụng, khai thác cái tốt của địch làm cho cái xấu của ta biến trở thành tốt hơn địch.

Viết thiên tài liệu này, chúng tôi cố gắng đạt đến mức chính xác tối đa, và cố gắng thật vô tư trong cách trình bày sự kiện. Lớn tiếng, hò hét, đặt điều thêm bớt, gán cho kẻ địch những điều do mình tưởng tượng, chúng tôi nghĩ rằng điều đó không nên làm vì tự nó làm giảm giá trị của ta và nhất là có thể gây nên phản tuyên truyền, mà hậu quả cá hại không sao lường được……..”

Dựa vào quan điểm trên đây, chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn thiên tài liệu này, để hiểu phần nào về cuộc sống và tổ chức và những gì đã xảy ra trong những ngày đầu của cái gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” ở vùng đất gọi là R – vùng căn cứ của Trung Tâm Chỉ Huy điều khiển chiến tranh của Cộng sản Hà-nội tại Miền Nam – mong được góp phần nhỏ công sức trong công cuộc bảo vệ chung cho mảnh đất tự do đầy lửa khói này.

K.N.

—>Phần I

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, KIM NHẬT: Về "R" and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s