Video: Bức tượng THƯƠNG TIẾC của ĐKG Nguyễn Thanh Thu.

Chuyện bây giờ mới kể:
bức tượng THƯƠNG TIẾC
của ĐKG Nguyễn Thanh Thu.

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Audio-Video, Video phỏng vấn, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s