Video: Chương Trình Võ Bị Hoa Thịnh Đốn Tháng 5 năm 2021 (VATV)

Video dưới đây trình bày về tinh thần bất khuất của  Cố Trung Úy NGUYỄN NGỌC TRỤ, cựu giáo sư Văn Hoá Vụ/TVBQGN trước sự dã man, hung ác của bọn cai ngục tại trại tù T1 (Trảng Lớn – Tây Ninh) nơi Ông đã bị giam giữ sau 1975.

Xin mời đọc thêm bài viết về Anh hùng Nguyễn Ngọc Trụ tại đây

This entry was posted in Audio-Video, Video tài liệu, Văn Hoá Vụ - Trường Võ Bị Đà Lạt. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s