ĐÁY ĐỊA NGỤC (Tạ Tỵ)

(Đánh máy: Lê Thy)

*Kính dâng Việt Nam,
miền đất oai hùng nhưng bất hạnh

* Tặng các chiến hữu,
đã và đang sống trong các Trại TTCT

o O o

MỤC LỤC

Tự

Chương I: BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Chương II: SUỐI MÁU

Chương III: TRÊN ĐƯỜNG RA BẮC

Chương IV: SUỐI ĐỘC RỪNG THIÊNG

Chương V:VỀ XUÔI

—> TỰ

This entry was posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, TẠ TỴ: Đáy Địa Ngục and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s