MỘT ĐỜI ĐỂ HỌC (Nguyễn Tấn Hưng)

Lê Thy đánh máy từ sách do TM gởi tặng:

Vài dòng cho đời học trò.
Cho anh, cho em, cho các con và gia đình.
Và cho những ai còn đi học. (
NTH)

MỤC LỤC

Một thời xa xưa

Học trò quê bên ngưỡng cửa tình yêu

Trong miền quá khứ

Vào lính

Đệ nhứt Thập Bát Đao Phủ Thủ

Sợi dây định mệnh

Bước đầu

Chiếc đũa thần

Ngăn sông cách núi

Nghiệp dĩ

Một đời để học

—>Một thời xa xưa

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Tấn Hưng and tagged , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s