Tưởng niệm và giới thiệu phim “Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông”

T H Ô N G B Á O

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày Giáo sư Nguyễn Văn Bông bị Cộng sản sát hại
và ra mắt phim “Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông”

Chương trình

1-Ngày tổ chức: Lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật 7/11/2021.

2-Địa điểm: PBH Studio (Đài SBTN-DC, 6329 Arlington Blvd., Falls Church, VA 22044).

3-Hình thức tổ chức: Live stream (trực tuyến).

4-Khách mời hạn chế theo quy định về Covid của chính quyền địa phương.

5-Những phần chính của chương trình:

-Nghi thức khai mạc.
-Nghi thức Tưởng Niệm.
-Cảm tưởng của giới trẻ về di sản của Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
-Chia sẻ của gia đình Giáo sư Nguyễn Văn Bông.
-Giới thiệu cuốn phim tài liệu “VFC – Vụ Ám Sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông”.
-Chiếu Trailer.
-Cảm tạ của Ban Tổ Chức.

6- Link để vào Live stream, sẽ có hiệu lực lúc 11 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021:
https://www.youtube.com/watch?v=y78uVw_RVlQ

7-Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=7Kt7dLd5K8Y

8-Phỏng vấn Vietnam Film Club:
https://www.youtube.com/watch?v=M_xWiD_jJ0c

9-Phim chính thức phát hành trên YouTube ngày 7 tháng 11 năm 2021 với tựa đề:
VFC – Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông.

Trân trọng thông báo

Ban Tổ Chức

Vietnam Film Club: 703-732-3194

Đài SBTN-DC: 301-257-8496

Jackie Bông: 571-422-5704

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Audio-Video, Hải-ngoại, Tội Ác Cộng-sản, Thời-sự, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s