NHẬT KÝ ĐỖ THỌ (cập nhật 21/12/2021)

VIẾT VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Mở đầu trang nhật ký, con viết cho cụ. Con nghĩ rằng cụ chưa chết, chưa thể chết được.

Cụ có biết con buồn khổ suốt tuần lễ không ? Dinh Gia Long bây giờ đối với con xa lạ rồi. Cụ đã ra đi không bao giờ trở lại. Những ngày sống bên cụ, phục vụ… không quên được.

Con sẽ ghi lại về cụ, người con hằng quí mến suốt đời.

Đỗ Thọ
Saigon, 3-11-1963

Lê Thy đánh máy từ sách:


MỤC LỤC

1-RA ĐI

2- NGẪU NHIÊN TRỞ THÀNH SĨ QUAN TÙY VIÊN

3- TUỲ VIÊN TẠM THỜI

4- DINH GIA LONG THU THẬP TIN ĐẢO CHÁNH

5-GIỮA THÁNG 8-1963 TỔNG THỐNG DIỆM DỰ ĐỊNH TỪ CHỨC

6- CÁ TÍNH CỦA TỔNG THỐNG DIỆM

7- TỔNG THỐNG DIỆM VỚI BÀ NGÔ ĐÌNH NHU

8- TỔNG THỐNG DIỆM VỚI ĐỨC CHA THỤC CÙNG CẬU ẤM CẨN

9- ĐỨA EM ÚT

10- ÔNG ĐẠI SỨ NGÔ ĐÌNH LUYỆN

11- ĐỒNG HƯƠNG

12- THAM MƯU BIỆT BỘ P.T.T.

13- TÌNH VÀ HIẾU

14- GIỜ ĐỊNH MỆNH

15- LÁNH NẠN

16- CHIẾC CẶP DA

17- DINH GIA LONG HẤP HỐI

GẶP TƯỚNG NGUYỄN KHÁNH

–> Chương 1

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Nhật Ký Đỗ Thọ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s