Video: Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông (VFC)

Trân trọng thông báo đến Quý vị

Hôm nay Vietnam Film Club chính thức phát hành trên YouTube và Facebook cuốn phim tài liệu “Vụ Ám Sát Giáo Sư Nguyễn Văn Bông”

https://youtu.be/AN4zsJRglYY

Kính mong Quý vị giúp phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ

Chu Lynh
Vietnam Film Club

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Audio-Video, Tội Ác Cộng-sản, Video tài liệu. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s