TRỞ VỀ TỪ CÕI SÁNG (Nguyên Phong)

1- Bên Kia Cửa Tử (“To Those Who Mourn” – Giám Mục Charles Leadbeater)
2- Trở Về Từ Cõi Sáng (“Embraced by the light – Betty Eadie)
3- Những Người Chết Sống Lại (Hary Houghton & Steve Buckley)
4- Áp Lực Vật Chất Đối Với Những Người Vừa Từ Trần
5- Tử Thư Tây Tạng (“Tibetan Book of the Dead” – nguyên tác “Bardo Thodol Chenmo”)

—>Bên kia cửa tử

This entry was posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, 7-Khoa Học Huyền Bí, NGUYÊN PHONG: Trở Về Từ Cõi Sáng. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s