Bút ký chiến trường: NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG (Nhiều tác giả)

MỤC LỤC

QUẢNG TRỊ

 1. Quảng Trị, đất đợi về (Dương Nghiễm Mậu)
 2. Tâm tư người dân Quảng Trị (Đoàn Kế Tường)
 3. Mỹ Chánh, Quảng Trị: chặng đường ngút ngàn tử khí (Đoàn Kế Tường)
 4. TQLC phòng thủ Mỹ Chánh như thế nào (Hùynh văn Phú)
 5. Quảng Trị trong trí nhớ (Người Xứ Huế)
 6. Huế, pháo đài của niềm tin (Phạm văn Bình)
 7. Chiến trường Trị-Thiên và một ngày xa chiến (Sao Bắc Đẩu)
 8. Dựng một ngọn cờ (Phan Nhật Nam)

PLEIKU, BÌNH ĐỊNH, KONTUM

 1. Tái chiếm Tam-quan, Bồng-sơn (Hồng Phúc)
 2. Trên đỉnh Charlie (Phan Nhật Nam)
 3. 10 Tiểu-đoàn BĐQ thanh toán xong Chu Pao khúc xương khó nuốt (Sao Bắc Đẩu)
 4. Về một thị trấn (Vũ Hoàng)

AN LỘC

 1. 19 ngày với tử thần An Lộc (Phan Huy)
 2. Đứng dậy chiến đấu nữa!…bắt tay “thằng 8” (Phan Nhật Nam)
 3. Một ngày trong An Lộc (Sao Bắc Đẩu)
 4. An Lộc Chiến sử (Phan Nhật Nam)

–>Quảng Trị, đất đợi về

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG (Nhiều tác giả). Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s