ĐẤT NỔI GIẬN (Nguyễn Ái Lữ)

(Nguồn: Thân hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com)

Để tưởng nhớ em:
Trần Thị Ngọc Trâm (1939-2006)

Vạch bóng thời gian tìm chính nghĩa,
Soi gương kim cổ kiếm danh nhân.

Nguyễn Ái Lữ

Ký sự tiểu thuyết của Nguyễn Ái Lữ, do Đông Phong xuất bản năm 2008.
Bìa do họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi trình bầy.
Một vài truyện của tác giả đã in trong các cuốn trước, nay được nhà xuất bản in gom vào cuốn này để có mạch truyện gắn liền với nhau.
Địa chỉ liên lạc: 2216 E 22NU Street Oakland, CA 94606.

MỤC LỤC

Tiểu sử tác giả

Chương Một: Hà Nội trước những mối lo

Chương Hai: Saigon trong cơn thử thách

Chương Ba: Vượt cơn sóng gió

Chương Bốn: Miền Bắc chấn động – Miền Nam ổn định

Chương Năm: Đất lành chim đậu

Chương Sáu : Đất bằng nổi sóng

Chương Bảy : Buổi sáng không bình yên

Chương Tám: Thảm sát và rối loạn

Chương Chín: Chiến sự gia tăng

Chương Mười: Hòa bình mong manh

Chương Mười Một: Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa

Chương Mười Hai: Đổi đời và tù đày

Chương Mười Ba: Qua các trại tù miền Bắc

Chương Mười Bốn: Trở lại Saigon lưu đày

Chương Mười Lăm: Đôi bờ trông ngóng

Chương Mười Sáu: Thăm lại Hà Nội, cố đô Thăng Long

Chương Mười Bảy: Tình đất

Phụ Lục:

Đọc BA NGƯỜI KHÁC- Tiểu thuyết của Tô Hoài

Đọc NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM

Bạt

Đôi Dòng Tưởng Nhớ (thơ Nguyễn Ái Lữ)

—>Tiểu sử tác giả

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s