CHUNG CƯ (Trùng Dương)

(nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://tusachtiengviet.com/)

 

MỤC LỤC

1-Điếu thuốc đầu tiên trong ngày

2-Tính chuyện làm ăn

3-Người về từ mặt trận

4-Bí mật của rừng già

5-Bùa hộ mệnh

6-Chung cư

—>Điếu thuốc đầu tiên trong ngày

This entry was posted in 4.Truyện ngắn, Trùng Dương. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s