ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng)

(Đánh máy: Lê Thy)

ĐỜI CHIẾN BINH
của một Thiếu Tá Nhảy Dù
4 lần bị thương ngoài mặt trận.

MỤC LỤC

Lời trần tình của Tác Giả

Cảm nghĩ của Độc Giả về “ĐỜI CHIẾN BINH”

Thay lời tựa

Tiểu sử tác giả

Chương 1: Tây Nguyên khói lửa mịt mù

Chương 2: Trở về Quảng Trị

Chương 3: Đồi 1062 (Trận Thường Đức)

Chương 4: Trận Đèo Hải Vân

Chương 5: Màn cuối Đời Chiến Binh

Chương 6: Trở về Thánh địa La Vang

Chương 7: Thương về chiến sĩ Khủng Long

Phụ Lục: Những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân

—> Lời trần tình của Tác Giả

This entry was posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s