Video: Phỏng vấn Bác sĩ Trần Văn Nam về nền y tế của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 (Vietnam Film Club)

Kính gởi đến Quý Vị
Video cuộc phỏng vấn Bác sĩ Trần Văn Nam về nền y tế của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975
Trích từ bộ phim nhiều tập My South Vietnam dự trù sẽ phát hành cuối năm 2022

Trân trọng
Chu Lynh
Vietnam Film Club
http://www.vietnamfilmclub.org

Advertisement
This entry was posted in Audio-Video, Video phỏng vấn. Bookmark the permalink.

Ý kiến - Trả lời

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s