Category Archives: LM Cao Văn Luận

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 (Linh Mục Cao Văn Luận)

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 Linh Mục Cao Văn Luận 1.Lý do nào thúc đẩy tôi viết Hồi Ký? 2.Những cái mốc trong lịch sử 3.Hy vọng và Tỉnh mộng của người Việt Nam ở Pháp 4.Vua Duy Tân và … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, LM Cao Văn Luận, Nền Đệ I Cộng Hoà | Leave a comment