Category Archives: Nguyễn Bá Cẩn

Audio: Hồi Ký ĐẤT NƯỚC TÔI (Nguyễn Bá Cẩn – Đài Radio Saigon Dallas 980am đọc)

Mời Quý Vị nghe Hồi ký Chính Trị ĐẤT NƯỚC TÔI của Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn do đài Radio Saigon Dallas 980am đọc.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Audio tài liệu, Audio-Video, Nguyễn Bá Cẩn | Tagged , , | Leave a comment

Đọc Hồi ký chánh trị Đất Nước Tôi của cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn (Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh)

Tôi là một trong số ít những người được đọc cuốn hồi ký chánh trị của cựu Thủ tuớng Nguyễn Bá Cẩn khi tập sách quan trọng này còn đang ở dạng bản thảo. Nói như vậy không có nghĩa … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm, Nguyễn Bá Cẩn | Leave a comment