Category Archives: Nguyễn Vĩnh Long Hồ

MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG THẮP MUỘN (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

Thân thể người ta chia ra làm ba phần: đầu, mình và tay chân, đó là bài học cách trí vỡ lòng của tuổi thơ khi ta mới bước chân vào ngưỡng cửa… tiểu học. Từ lúc lọt lòng mẹ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Vĩnh Long Hồ | 1 Comment

TỐ CÁO TỘI ÁC CSVN TRONG BIẾN CỐ LÀNG BA CHÚC (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

TỐ CÁO TỘI ÁC CSVN TRONG BIẾN CỐ LÀNG BA CHÚC, TỈNH AN GIANG VÀO THÁNG 4/ 1978 – PHẦN I – THÁNG 4 NĂM 2009. Kỷ niệm đúng 31 năm, ngày dân làng BA CHÚC, tỉnh An Giang bị … Continue reading

Posted in * NV Long Hồ, 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Nguyễn Vĩnh Long Hồ, Sự Thật, Tội Ác Cộng-sản | Leave a comment

CON CHÓ VỆN VÀ NGƯỜI TÙ CẢI TẠO (Nguyễn Vĩnh Long Hồ)

Trên bước đường lưu đày của những người tù chính trị Miền Nam đầy máu và mồ hôi trên chính quê hương của mình, đã có bao nhiêu người “sinh Nam tử Bắc” và trong số nầy có anh Lê … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, 4.Truyện ngắn, Audio truyện, Audio-Video, Nguyễn Vĩnh Long Hồ, Nguyễn Vĩnh Long Hồ | Leave a comment