Category Archives: Nhật Ký Đỗ Thọ

NHẬT KÝ ĐỖ THỌ (cập nhật 21/12/2021)

VIẾT VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM Mở đầu trang nhật ký, con viết cho cụ. Con nghĩ rằng cụ chưa chết, chưa thể chết được. Cụ có biết con buồn khổ suốt tuần lễ không ? Dinh Gia Long … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nền Đệ I Cộng Hoà, Nhật Ký Đỗ Thọ | Tagged , , , , | 4 Comments