Category Archives: NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG (Nhiều tác giả)

AN-LỘC CHIẾN SỬ (Phan Nhật Nam)

Trong qui ước truyền tin quân đội, chữ A được đánh vần là “Alpha” hay là “Anh Dũng”. An Lộc cũng bắt đầu bằng chữ A, thế nên tôi gọi An Lộc là Anh Dũng, tĩnh từ nầy đã được … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG (Nhiều tác giả), Phan Nhật Nam | Leave a comment

Bút ký chiến trường: NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG (Nhiều tác giả)

MỤC LỤC QUẢNG TRỊ Quảng Trị, đất đợi về (Dương Nghiễm Mậu) Tâm tư người dân Quảng Trị (Đoàn Kế Tường) Mỹ Chánh, Quảng Trị: chặng đường ngút ngàn tử khí (Đoàn Kế Tường) TQLC phòng thủ Mỹ Chánh như … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, NHỮNG NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNG (Nhiều tác giả) | Leave a comment