Category Archives: Trần Đỗ Cung

Hà Nội 1945 (Hồi ức của Trần Ðỗ Cung)

Hà Nội 1945 Hồi ức của Trần Ðỗ Cung (hình ảnh: BVCV sưu tầm)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Trần Đỗ Cung | Leave a comment