Category Archives: TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Phụ Lục

<—Trở về Mục Lục Phụ Lục NHỮNG ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN Thế nước mất, thế nhà tan gặp thời thế, thế thời phải thế! Trai anh hùng, trai thời loạn liều thân trai, trai xứng danh trai ★ … Continue reading

Advertisement

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương VII

<—Trở về Mục Lục Chương VII THƯƠNG VỀ CHIẾN SĨ “KHỦNG” LONG(7) Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng (Nguyễn Du) Cơn nóng oi ả làm thành phố Sacramento, thủ phủ của tiểu … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương VI

<—Trở về Mục Lục Chương VI TRỞ VỀ THÁNH ĐỊA LA VANG La Vang vùng Thánh Địa Giờ sao quá điêu tàn! Bọn vô thần phá hoại Di tích vỡ tan hoang!

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương V

<—Trở về Mục Lục Chương V MÀN CUỐI ĐỜI CHIẾN BINH (Tháng 4 năm 1975) Trận Phan Rang Màn cuối Đời Chiến Binh Cảnh đồ thán sanh linh Quân dân gườm tay súng Thề giữ nước hết mình! Bắt đầu … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương IV

<—Trở về Mục Lục Chương IV TRẬN ĐÈO HẢI-VÂN Đỉnh Bạch Mã, Cộng quân chế ngự Đèo Lăng Cô, bị địch quấy rầy! Quân Nhảy Dù được lệnh giải vây, Chỉ một trận dẹp tan sào huyệt.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương III

<—Trở về Mục Lục Chương III ĐỒI 1062 Mặt Trận Thường Đức Đồi một không sáu hai Nhiều mìn bẫy chông gai Cộng quân kiềng chốt sẵn Lính Dù quyết ra tay

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương II

<—Trở về Mục Lục Chương II TRỞ VỀ QUẢNG TRỊ Mùa Hè 1972 (Diễn tiến hành quân của SĐND đặc biệt kể từ ngày N –28/6/75 – theo lệnh Tổng Phản công của Quân Đoàn I) Cờ bay! Cờ bay … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng): Chương I

<—Trở về Mục Lục Chương I TÂY NGUYÊN KHÓI LỬA MỊT MÙ Pô Kô dậy sóng Tây Nguyên chuyển mình Bảo vệ dân tình Toàn quân sát Cộng ★

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment

ĐỜI CHIẾN BINH (Trương Dưỡng)

(Đánh máy: Lê Thy) ĐỜI CHIẾN BINH của một Thiếu Tá Nhảy Dù 4 lần bị thương ngoài mặt trận. MỤC LỤC Lời trần tình của Tác Giả Cảm nghĩ của Độc Giả về “ĐỜI CHIẾN BINH” Thay lời tựa … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, TRƯƠNG DƯỠNG: Đời Chiến Binh | Leave a comment