Category Archives: TRƯƠNG DUY HY: Tử thủ Căn-Cứ Hỏa-Lực 30 tại Hạ Lào

TỬ THỦ CĂN CỨ HỎA LỰC 30 HẠ LÀO (Trương Duy Hy)

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ sách in trước 1975 do TM gởi tặng) MỤC LỤC Thay lời tựa Xác định một toạ-độ Nhận lệnh- Thế lên đường Vượt biên-giới Tác-xạ thiết-lập căn-cứ hoả-lực 31 và A-Lưới Cánh thư nhà … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, TRƯƠNG DUY HY: Tử thủ Căn-Cứ Hỏa-Lực 30 tại Hạ Lào | Leave a comment