Category Archives: Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH)

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 (Phần IV)

PHẦN IV BÁO CHÍ, THƯ VÀ ĐIỆN THƯ CỦA QUÝ ĐỘC GIẢ XA GẦN: Được ghi nhận sau ấn bản phát hành lần thứ nhất vào ngày 29 tháng 03 năm 2007, về việc đóng góp ý kiến cho sự … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972: Phần III

PHẦN III PHỤ LỤC ĐA SỐ NHỮNG TÁC PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở PHẦN 3 NÀY LÀ DO NHỮNG “ NHÂN CHỨNG SỐNG” CÓ THAM CHIẾN TRỰC TIẾP TẠI CHIẾN TRƯỜNG AN LỘC 1972; ĐƯỢC GHI LẠI TRONG NHỮNG KHOẢNG … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 : Phần II

PHẦN II 1- SO SÁNH TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ TRẬN AN LỘC 2- AN LỘC: TRẬN VERDUN CỦA VIỆT NAM o O o

Posted in 2.Một thời để nhớ, Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Người Lính VNCH | 1 Comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 : Phần I (Chương 6-11)

PHẦN I (tiếp theo)

Posted in 2.Một thời để nhớ, Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Người Lính VNCH | Leave a comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972 : Phần I (Chương 1-5)

PHẦN I TỔNG LƯỢC CÁC DIỄN BIẾN VÀ CÁC TRẬN THƯ HÙNG giữa QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ và BỘ ĐỘI CỘNG SẢN BẮC VIỆT o O o

Posted in 2.Một thời để nhớ, Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Người Lính VNCH | 1 Comment

CHIẾN-THẮNG AN-LỘC 1972

Copyright @ 2007 by Anh Nguyen ALL RIGHT RESERVED ISBN: 978-0-9792842-0-5 ISBN: 0-9792842-0-1 Tất cả mọi trích dẫn hay trích đăng lại cần phải có sự chấp thuận của sọan giả trước.

Posted in 2.Một thời để nhớ, Chiến Thắng An Lộc 1972 (Nhóm quân nhân QLVNCH), Người Lính VNCH | 4 Comments