Category Archives: Chuẩn-tướng Trần Quang Khôi

TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG của Thiết Giáp Binh QLVNCH (Chuẩn-tướng Trần Quang Khôi)

Vai Trò Của Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh Và Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III Trong Những Ngày Cuối Của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam Nhân đọc KBC số 14 “Ngày tàn binh của tôi hay là ngày cuối … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Chuẩn-tướng Trần Quang Khôi | Leave a comment

CHÂN DUNG NGƯỜI CHIẾN SĨ GIAI ĐOẠN 1974-1975 (Trần Quang Khôi)

(ảnh: sưu tầm từ http://canhthep.com) Chuẩn Tướng TRẦN QUANG KHÔI xuất thân từ khóa 6 TVBQG Đà Lạt 1952 Tốt nghiệp: – Trường Kỵ Binh SAUMUR, Pháp 1955. – Trường Thiết Giáp Lục Quân Hoa Kỳ FORT KNOX, Kentucky 1959. … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Chuẩn-tướng Trần Quang Khôi | 5 Comments