Category Archives: HQ Lê Bá Thông

ĐỆ NHẤT NAM DƯƠNG RA KHƠI (Hq. Lê Bá Thông)

Ba chiếc Trục Lôi hạm HQ 114, HQ 115 VÀ HQ 116 đang hải hành theo đội hình hàng dọc, khoảng cách giữa chiến hạm là 400 thước, hướng 070 độ, trên đường sang Subic Bay gần thủ đô Manila … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, HQ Lê Bá Thông, Người Lính VNCH | Leave a comment