Category Archives: MĐ Nguyễn Thanh Liêm

CUỘC VƯỢT THOÁT KỲ DIỆU (Mũ Đỏ BS. Nguyễn Thanh Liêm)

CUỘC VƯỢT THOÁT KỲ DIỆU Hồi Ký từ Mặt Trận Khánh Dương. Đèo M’s Drak Cuối Tháng 3/1975  Lời giới thiệu Của NT Trung Tá Bùi Quyền, TĐT TĐ5ND: Bác sĩ Liêm là Y sĩ trưởng cuối cùng của TĐ5ND … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, MĐ Nguyễn Thanh Liêm | Leave a comment