Category Archives: MN Nguyễn Phán

NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CỦA NHỮNG MÃNH HỔ (Mũ Nâu Nguyễn Phán)

Lời người viết: Vì bài viết khá dài, dù chưa đi vào những chi tiết, do đó, xin được chia bài viết thành hai phần. Người viết căn cứ vào sự thật và trí nhớ về những biến cố xưa, … Continue reading

Posted in *Tổ Quốc Ghi Ơn, 1.Hồi-ký - Bút-ký, MN Nguyễn Phán, Người Lính VNCH | 1 Comment