Category Archives: MN Thiên Lôi

Một Ngày Bi Tráng Năm Xưa: Sự trả thù đê hèn và dã man của VC (Mũ Nâu Thiên Lôi)

Sự trả thù đê hèn và dã man của VC Trong quân sử của cuộc chiến Quốc Cộng kéo dài từ 1954-1975, có khá nhiều những chiến công hiển hách của những đơn vị QLVNCH hay của từng cá nhân, … Continue reading

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, *Tổ Quốc Ghi Ơn, MN Thiên Lôi | Leave a comment