Category Archives: MN Trần Tấn Đởm

THÁNG BA TÂY NGUYÊN (MN Trần Tấn Đởm)

Posted in ***Mùa QUỐC HẬN, 2.Một thời để nhớ, MN Trần Tấn Đởm, Người Lính VNCH | 1 Comment

Liên Đoàn 2 BĐQ với Muà Hè Đỏ Lửa tại Vùng II (MN Trần Tấn Đởm)

Tưởng nhớ Cố Trung tá Nguyễn Văn Tốt (Cựu TĐT/TĐ35 và 22/ BĐQ), cùng các quân nhân của BĐQ và các đơn vị bạn đã bỏ mình tại Chupao. 40 năm đã qua. Thời gian thật quá dài để ôn … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, MN Trần Tấn Đởm, Người Lính VNCH | Leave a comment