Category Archives: Nguyễn Văn Phúc

Quân Dù Tiến Về Thành Nội (George C. Smith – Nguyễn Văn Phúc)

Quân Dù Tiến Về Thành Nội Tác giả: George C. Smith Nguyễn Văn Phúc dịch Lời nói đầu: Bài dịch được chuyển dịch từ chương năm “Help for the Citadel” trong quyển sách The Siege at Hue của tác giả … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, Nguyễn Văn Phúc, Người Lính VNCH | Leave a comment

Hồi Tưởng Về Một Trận Đánh Của Tiểu Đoàn 7 Dù (Charles A. McDonald – Nguyễn Văn Phúc)

Hồi Tưởng Về Một Trận Đánh Của Tiểu Đoàn 7 Dù Tác giả: Charles A. McDonald Nguyễn Văn Phúc dịch Lời nói đầu: Đây là bài viết của cựu cố vấn Charles A. McDonald, viết trong quyển sách Angels of … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, Nguyễn Văn Phúc, Người Lính VNCH | Leave a comment

Công Tác Giải Cứu Các Phi Công Hoa Kỳ Bị Bắn Rơi Tại Quảng Trị, Tháng Tư Năm 1972

Công Tác Giải Cứu Các Phi Công Hoa Kỳ Bị Bắn Rơi Tại Quảng Trị, Tháng Tư Năm 1972 Bài viết của Nguyễn Văn Phúc đã đăng trong Đặc San Sóng Thần 2008 của Thủy Quân Lục Chiến. Lời nói … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, Nguyễn Văn Phúc, Người Lính VNCH | Leave a comment