Category Archives: NN Lê Đình An

Video : Bản Tin Tức Cuối Cùng của Đài Phát Thanh Sàigòn ngày 29-04-1975

Cựu Xướng ngôn viên Mai Thy đọc lại Bản Tin Tức Cuối Cùng của Đài Phát Thanh Sàigòn do xướng ngôn viên Mai Liên đọc ngày 29-04-1975 trước ngày Sàigòn thất thủ. Video clip do Người Nhái Lê Đình An, … Continue reading

Posted in Audio-Video, NN Lê Đình An, Video tài liệu | Leave a comment

Giai thoại đặc biệt của phù hiệu NGƯỜI NHÁI “Chỉ sử dụng duy nhứt có một lần”- (NN Lê Đình An)

Giai thoại đặc biệt của phù hiệu Người Nhái nầy: “Chỉ sử dụng duy nhứt có một lần”. Vào cuối năm 1964, trong lúc huấn luyện Khóa 2 Người Nhái tại Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, NN … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Người Lính VNCH, NN Lê Đình An | Leave a comment

Tìm Ra Phương Pháp Chịu Đựng Sức Nổ Dưới Nước (NN Lê Đình An)

Lời Giới Thiệu của  Giáo Sư Nguyễn Thành Nhơn. Kính thưa quí vị, Tôi xin thành thật nói: Anh Lê Đình An là một “Lực Sĩ Kiến Càng Toàn Hảo”. Vì chẳng những anh là lực sĩ đẹp thân hình … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Người Lính VNCH, NN Lê Đình An | Leave a comment

Phong-trào Thể-dục Thẩm-mỹ VNCH (NN Lê Đình An)

Hồi ký của NN Lê Đình An Sơ Lược Tiến Trình của: PHONG TRÀO THỂ DỤC THẨM MỸ VIỆT NAM CỘNG HÒA. Vào thời Đệ Nhị Thế Chiến, tại Pháp đã phát động một phong trào tập thể dục thẩm … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NN Lê Đình An | Leave a comment

Hồi-ký của người vợ Lính: Tròn Mộng (Mai Thy)

Hôì ký của người vợ Lính ào thời thập niên 60-70, ở Saigon, những rạp hát như Rex, Eden thường hay trình chiếu những cuốn phim Ngoại Quốc như: Ben Hur,Samson Dalida.v.v. Những nam minh tinh màn bạc có thân … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, NN Lê Đình An | Leave a comment

NN Lê Đình An: NGƯỜI CẬN VỆ NỀN ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HOÀ (bổ túc 02-2015)

NGƯỜI CẬN VỆ NỀN ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HOÀ Bài viết của NN Lê Đình An

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | 2 Comments

TRẠI TỴ NẠN KOTABHARU Kelantan – Malaysia (NN Lê Đình An)

TRẠI TỴ NẠN KOTABHARU Kelantan – Malaysia. :::: NN Lê Đình An ::: Tiếp theo bài: Hai lần vượt tù cải tạo sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Xin ghi lại những dòng chữ nầy để kỷ niệm những … Continue reading

Posted in *Chuyện Vượt-biên, 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | Leave a comment

NGƯỜI NHÁI – Hành-quân Tam-giác-sắt (NN Lê Đình An)

NN Lê Đình An (Tiếp theo bài “Dòng sông oan nghiệt”)

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NN Lê Đình An | Leave a comment

Hai lần vượt tù cải-tạo sau 30-04-1975 (NN Lê Đình An)

Đây là đoạn hồi ký của tôi trong những ngày Cộng Sản chiếm miền Nam, và 2 lần vượt ngục tù cải tạo trong 3 năm sống với chế độ Cộng Sản. Hồi ký nầy tôi viết tại trại tỵ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | Comments Off on Hai lần vượt tù cải-tạo sau 30-04-1975 (NN Lê Đình An)

NGƯỜI NHÁI – Dòng sông oan nghiệt (NN Lê Đình An)

Dầu Tiếng có tên hành chánh quận Trị Tâm, và quân sự là chi khu Trị Tâm. Lời ngỏ: Trong thời chiến tranh, bổn phận thanh niên đều phải vào quân đội để góp sức mình bảo vệ quốc gia … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | Comments Off on NGƯỜI NHÁI – Dòng sông oan nghiệt (NN Lê Đình An)

NGƯỜI NHÁI- Chiến-dịch tảo-thanh VC vùng Rừng Sát – Nhà Bè (NN Lê Đình An)

Bài viết của NN Lê Đình An

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | Comments Off on NGƯỜI NHÁI- Chiến-dịch tảo-thanh VC vùng Rừng Sát – Nhà Bè (NN Lê Đình An)

NGƯỜI NHÁI- Quân-lệnh: Thi-hành trước, khiếu-nại sau (NN Lê Đình An)

Bài viết của NN Lê Đình An LĐNN phối hợp hành quân với TQLC Hoa Kỳ trên Hàng Không Mẫu Hạm Iwojima LPH-2 (Đã về hưu năm 1980)

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NN Lê Đình An | Leave a comment

NGƯỜI NHÁI: Hành-quân phá-hủy “mật-khu” Vũng Rô (NN Lê Đình An)

Hồi ký NN Lê Đình An Ghi Chú: Bài viết nầy chỉ lược thuật riêng về nhiệm vụ của Người Nhái HQ/VNCH trong cuộc hành quân vĩ đại nầy gồm nhiều quân, binh chủng phối hợp.

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | Leave a comment

NGƯỜI NHÁI, Ước-vọng của tôi (NN Lê Đình An)

Vào năm 1950, khi tôi vừa được 10 tuổi, tôi thấy một hình vẽ trong tạp chí ngoại-quốc: hình vẽ một tổ Người Ếch (vì lúc đó chưa có Người Nhái ) lặn xuống biển và đang đặt chất nổ … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, NN Lê Đình An | Comments Off on NGƯỜI NHÁI, Ước-vọng của tôi (NN Lê Đình An)

Thánh Tổ NGƯỜI NHÁI/HQVNCH: YẾT KIÊU và DÃ TUỢNG (NN Lê Đình An)

NGƯỜI NHÁI/QLVNCH TRUYỀN THUYẾT Thánh Tổ Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NN Lê Đình An | Comments Off on Thánh Tổ NGƯỜI NHÁI/HQVNCH: YẾT KIÊU và DÃ TUỢNG (NN Lê Đình An)

NGƯỜI-NHÁI HẢI-QUÂN QL/VNCH : Phù-hiệu, Huy-hiệu (NN Lê Đình An)

NGƯỜI-NHÁI HẢI-QUÂN QL/VNCH Phù-hiệu, Huy-hiệu NN Lê Đình An vẽ mẫu. Đã được Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ Tổng Tham Mưu/Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chấp thuận vào năm 1965.

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, NN Lê Đình An | Comments Off on NGƯỜI-NHÁI HẢI-QUÂN QL/VNCH : Phù-hiệu, Huy-hiệu (NN Lê Đình An)