Category Archives: NN Trịnh Hoà Hiệp

Người Nhái Ðột Kích Thám Sát Đảo Poulo Wai (NN Trịnh Hoà Hiệp)

Người Nhái Ðột Kích Thám Sát Đảo Poulo Wai trong vịnh Thái Lan Hồi Ký: NN Trịnh Hòa Hiệp

Posted in 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, NN Trịnh Hoà Hiệp | Leave a comment

Nhìn lên từ đáy biển (NN Trịnh Hoà Hiệp)

Lời giới thiệu bài viết: Hải Quân Trung Tá Trịnh Hòa Hiệp là Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái cuối cùng của Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tốt nghiệp khóa 7 Hải Quân Nha Trang Tốt … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, NN Trịnh Hoà Hiệp | 1 Comment