Category Archives: Phạm Phong Dinh

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN TRẺ QUÁCH VI Ở LOS ANGELES VỀ QLVNCH (Phạm Phong Dinh)

TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA BẠN TRẺ QUÁCH VI Ở LOS ANGELES VỀ QLVNCH Ngày 11.06.2006 Phạm Phong Dinh Nhà văn TRẦN VIỆT HẢI ở Los Angeles đã nhận được thư hỏi của bạn Quách Vi ở Thành Phố Los … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Phạm Phong Dinh

Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân: Đại Tá HỒ NGỌC CẨN (Phạm Phong Dinh)

“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà … Continue reading

Posted in 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Phạm Phong Dinh, Tổ Quốc Ghi Ơn

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI LÍNH TỬ THỦ AN LỘC (Phạm Phong Dinh)

(Để nhớ lại những ngày Mùa Hè Bão Lửa – Tri Ân những Người Lính QLVNCH)

Posted in 2.Một thời để nhớ, Người Lính VNCH, Phạm Phong Dinh