Category Archives: 3.Truyện dài – Tiểu thuyết

Truyện ngắn: O XƯA (Nhã Ca)

O XƯA (nguồn: Lê Thy đánh máy từ tạp chí VĂN số 107 & 108 , tháng 11-12-2005) Năm tôi lên mười, O Xưa đã trên ba mươi. Ở con đường Nam Giao, từ đầu dốc tới cuối dốc, O … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Nhã Ca, Nhã Ca | Leave a comment

Huy Văn Trương: CHIẾN TRANH BÊN CẠNH, TÌNH YÊU- Tập III

<—Tập II Tập III: NHÀ TÙ HÌNH CHỮ S (nguồn: tác giả Huy Văn Trương gởi BVCV) MỤC LỤC Chương XXIII: Đường ra đơn vị Chương XXIV: Địa Phương Quân Fulro Chương XXV: Bèo hợp để mà tan. Chương XXVI: … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, HUY VĂN TRƯƠNG: Chiến Tranh Bên Cạnh Tình Yêu, Huy Văn Trương, Người Lính VNCH, Văn Hoá Vụ - Trường Võ Bị Đà Lạt | Leave a comment

HÒM ĐỰNG NGƯỜI (Nguyễn Triệu Luật)

(nguồn: Thân Hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) HÒM ĐỰNG NGƯỜI, Lịch-sử Tiểu-thuyết, Tác-phẩm của NGUYỄN TRIỆU LUẬT. Y bản của Nhà Xuất Bản TÂN DÂN in ở Hà Nội . Năm 1937, tái-bản trong VIỆN VĂN … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | Leave a comment

CON ĐƯỜNG DỐC (Lê Văn Trương)

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/) -1- ÔNG Phán Tùng nhìn vợ một cách chán-nản : – Thôi được, mợ muốn làm gì thì làm. Tôi bảo, mợ không nghe tôi thì thôi… Bà Phán đưa … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương | Leave a comment

BÀ BÚT TRÀ (Hoàng Hải Thủy)

BÀ BÚT TRÀ Internet có ảnh các bà Ngô Bá Thành, Nguyễn Phước Ðại, Dương Quỳnh Hoa nhưng không có ảnh Bà Bút Trà Nguyễn Ðức Nhuận, Bà Chủ Nhật báo Sàigòn Mới. Từ ngày sang Kỳ Hoa, năm 1995, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, Hoàng Hải Thủy | Leave a comment

TIẾNG CHUÔNG GỌI NGƯỜI TÌNH TRỞ VỀ (Nguyễn thị Hoàng)

Lê Thy đánh máy từ sách của TM tặng MỤC LỤC    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 –>1

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | Leave a comment

VỢ CHỒNG SON (Hoàng Hải Thủy): cập nhật 11-7-2022

Lê Thy đánh máy từ sách của TM tặng. MỤC LỤC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ☆ ☆ ☆

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Hoàng Hải Thủy | Leave a comment

SỐNG CHỈ MỘT LẦN (Mai Thảo)

Lê Thy đánh máy từ sách do TM gởi tặng:

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Mai Thảo | Leave a comment

ÁI-ÂN THÂU NGẮN CHO DÀI TIẾC THƯƠNG … (Bình-nguyên Lộc)

Lê Thy đánh máy từ sách của vietmessenger.comBiết rằng không có ngày mai Ái ân thâu ngắn cho dài tiếc thương. THẾ NẦY THÔI ANH NHÉ Cảm đề tiểu thuyết “ÁI-ÂN THÂU NGẮN CHO DÀI TIẾC THƯƠNG” của Bình-Nguyên Lộc, … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Bình-nguyên Lộc | Leave a comment

KHI MÙA MƯA TỚI (Mai Thảo)

(nguồn: Thân hữu BVCV đánh máy) MỤC LỤC Lời nhà xuất bản Xuân Thu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chuơng 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Mai Thảo | Leave a comment

LOẠN KIÊU BINH (Nguyễn Triệu Luật)

(ngưồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) Mục Lục I- Quan cứ lệnh, Lính cứ truyền II- Câu chuyện chiếc Đũa III- Võng đi, Xe đến. IV- Cài gươm vào vỏ, Ngồi mà nhận chết V- Trị … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Triệu Luật | 3 Comments

ĐƯỜNG LÊN NÚI THIÊN MÃ (Nhật Tiến)

MỤC LỤC Chương Một:Bản Tin Giờ Chót Chương Hai:Chiến Dịch Bong Bóng Bay Chương Ba:Cố Phương Một Giải U Sầu Chương Bốn: Công Ty Ấn Loát Hai Cây Dừa Chương Năm:Một Sự Bất Ngờ Chương Sáu: Mười Trang Tài Liệu … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nhật Tiến | Leave a comment

LÁ CHÚC THƯ (Nhật Tiến)

MỤC LỤC Chương Một: Bí Mật Trên Đường Giây Điện Thoại Chương Hai: Đồng Xu Chì Bí Mật Chương Ba: Trăm Năm Bia Đá Vẫn…. Còn! Chương Bốn: Sự Bí Mật Của Cây Gậy Trúc Chương Năm: Anh Tư Bạch … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nhật Tiến | Leave a comment

MẾN LÁ SÂN TRƯỜNG (Võ Hà Anh)

(nguồn:http://vohaanh-dungsaigon.blogspot.com/)

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Võ Hà Anh | Leave a comment

NHỮNG NGƯỜI ÁO TRẮNG (Nhật Tiến)

NHỮNG NGƯỜI ÁO TRẮNG Tác phẩm của NHẬT TIẾN HUYỀN TRÂN xuất bản, in lần thứ tư, tại nhà in HUYỀN TRÂN, số 159, Thiệu Trị, GIA-ĐỊNH ♣ MỤC LỤC PHẦN I Chương I Chương II Chương III Chương IV … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nhật Tiến | Leave a comment

ĐỨA CHÁU ĐỒNG BẠC (Lê Văn Trương): Đoạn thứ tư

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/) <— ĐOẠN THỨ NHẤT <— ĐOẠN THỨ HAI <— ĐOẠN THỨ BA ĐOẠN THỨ TƯ

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương | Leave a comment

ĐỨA CHÁU ĐỒNG BẠC (Lê Văn Trương): Đoạn thứ ba

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/)<— ĐOẠN THỨ NHẤT <— ĐOẠN THỨ HAI ĐOẠN THỨ BA

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương | 3 Comments

ĐỨA CHÁU ĐỒNG BẠC (Lê Văn Trương): Đoạn thứ hai

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/) <— ĐOẠN THỨ NHẤT ĐOẠN THỨ HAI

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương | Leave a comment

ĐỨA CHÁU ĐỒNG BẠC (Lê Văn Trương): Đoạn thứ nhất

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF của https://vietbooks.info/) ĐOẠN THỨ NHẤT

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lê Văn Trương | Leave a comment

MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI (Nguyên Vũ)

Lê Thy đánh máy từ sách của TM tặng MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI là truyện dài đầu tay của Nguyên Vũ, được hoàn tất khi tác giả bị “‘đày” lên Cao Nguyên lần thứ nhất (1966). Đây là một chuyện … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết | 2 Comments