Category Archives: Lưu Trọng Lư

CẦU SƯƠNG ĐIẾM CỎ (Lưu Trọng Lư)

(Nguồn: Cathy đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) Trích từ sách NÀNG CÔNG CHÚA HUẾ Phổ Thông Bán Nguyệt San số 25 (?). Nhà In Tân Dân Hà Nội, 1938 Đại Nam tái bản ở hải ngoại.

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lưu Trọng Lư | Leave a comment

NÀNG CÔNG CHÚA HUẾ (Lưu Trọng Lư)

(Nguồn: Thân hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) Phổ Thông Bán Nguyệt San số 25 (?). Nhà In Tân Dân Hà Nội, 1938 Đại Nam tái bản ở hải ngoại.

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Lưu Trọng Lư | Leave a comment