Category Archives: Nguyễn Mạnh Côn

TIÊU BẠC GIẢ (Nguyễn Mạnh Côn)

TIÊU BẠC GIẢ (Lê Thy đánh máy từ tập truyện CON YÊU CON GHÉT – NXB Văn – 1966) Câu chuyện sau đây đã xảy ra từ đầu tháng giữa năm đến cuối năm 1945. Năm 1945, chúng tôi còn … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Mạnh Côn | Tagged , , | Leave a comment

MEA CULPA! (Nguyễn Mạnh Côn)

MEA CULPA ! (Lê Thy đánh máy từ tập truyện CON YÊU CON GHÉT – NXB Văn – 1966) Ngày mồng 3 tháng 3, âm lịch Bính Tuất (1946), chúng tôi cùng dậy sớm trong nhà giam Ba-xã. Những tiếng, … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Mạnh Côn | Tagged , , | Leave a comment

BÁT CANH TRONG NGÕ HẺM (Nguyễn Mạnh Côn)

BÁT CANH TRONG NGÕ HẺM (Lê Thy đánh máy từ tập truyện CON YÊU CON GHÉT – NXB Văn – 1966) CHIỀU VÀ TỐI CHỦ NHẬT. Nhà số 9. Nhà có hai buồng. Buồng trong có kê lộn xộn nhiều … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Mạnh Côn | Tagged , , | Leave a comment

CON YÊU CON GHÉT (Nguyễn Mạnh Côn)

CON YÊU CON GHÉT (Lê Thy đánh máy từ tập truyện CON YÊU CON GHÉT – NXB Văn – 1966) Sơn lên mười tuổi, thằng Tính những mười hai tuổi. Không những thằng Tính hơn tuổi Sơn, nó lại còn … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Mạnh Côn | Tagged , | Leave a comment