Category Archives: Nguyễn Thị Thanh Sâm

CÕI ĐÁ VÀNG (Nguyễn Thị Thanh Sâm): chương 21-hết

(tiếp theo)

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Thị Thanh Sâm | Tagged , | Leave a comment

CÕI ĐÁ VÀNG (Nguyễn Thị Thanh Sâm): chương 1-20

NGUYỄN THỊ THANH SÂM CÕI ĐÁ VÀNG TRUYỆN DÀI do An Tiêm ấn hành lần thứ nhất tại Saigon tháng 9 năm 1971. Dâng Tốn tác-phẩm đầu tiên của Sâm. Cuộc đời này không dung những kẻ thương yêu nhau. … Continue reading

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Thị Thanh Sâm | Tagged , | Leave a comment

Hành trình của “Cõi Đá Vàng” (Trần thị Nguyệt Mai)

(nguồn: http://tuongtri.com/) Hành trình của “Cõi Đá Vàng”* Trần thị Nguyệt Mai Bây giờ, nghĩ lại, tất cả đều bắt nguồn từ một chữ “duyên”…

Posted in 3.Truyện dài - Tiểu thuyết, Nguyễn Thị Thanh Sâm | Tagged , | 1 Comment