Category Archives: Mai-Thảo

Tập truyện: DÒNG SÔNG RỰC RỠ (Mai Thảo)

(nguồn: Thân hữu BVCV đánh máy) MỤC LỤC Nói chuyện với những người viết mới 1-Bước đi một bước 2-Dòng sông rực rỡ 3-Cửa sau 4-Cầu nguyện ngoài trời 5-Chiều cuối năm 6-Lá cờ đỏ chói ♣

Posted in 4.Truyện ngắn, Mai-Thảo | Leave a comment

CHUYẾN TÀU TRÊN SÔNG HỒNG (Mai Thảo)

Nguồn: Mai Thảo. Chuyến tàu trên sông Hồng. Tuổi Ngọc xuất bản, 1969. Bìa của hoạ sĩ Duy Thanh. Bản điện tử do talawas thực hiện. Mục lục 1- Chuyến tàu trên sông Hồng 2- Vầng trăng thơ ấu 3- … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Mai-Thảo | Leave a comment

Tập truyện ngắn: MƯA NÚI (Mai Thảo)

(Nguồn: Nguyệt san Tân văn số 32 tháng 12 năm 1970. Bản điện tử do talawas thực hiện) Mục lục Lời vào tập Đêm giã từ Hà Nội Nhà mới Mưa núi Một chiều qua Cửu Long Chiếc xe hàng … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Mai-Thảo | Leave a comment