Category Archives: Mai-Thảo

CHUYẾN TÀU TRÊN SÔNG HỒNG (Mai Thảo)

Nguồn: Mai Thảo. Chuyến tàu trên sông Hồng. Tuổi Ngọc xuất bản, 1969. Bìa của hoạ sĩ Duy Thanh. Bản điện tử do talawas thực hiện. Mục lục 1- Chuyến tàu trên sông Hồng 2- Vầng trăng thơ ấu 3- … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Mai-Thảo | Leave a comment

Tập truyện ngắn: MƯA NÚI (Mai Thảo)

(Nguồn: Nguyệt san Tân văn số 32 tháng 12 năm 1970. Bản điện tử do talawas thực hiện) Mục lục Lời vào tập Đêm giã từ Hà Nội Nhà mới Mưa núi Một chiều qua Cửu Long Chiếc xe hàng … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Mai-Thảo | Leave a comment