Category Archives: Nguyễn Chí Thiện

Một vài chi tiết về tập thơ của Thi Sĩ NGUYỄN CHÍ THIỆN

Lê Thy vừa nhận được điện thư của Ông Lê Tuấn liên quan đến Chương 13 (phần nói về cố thi sĩ Nguyển Chí Thiện) trong tác phẩm PHẢN TÌNH- PHẢN KHÁNG: THỰC HAY HƯ của tác giả Minh Võ. … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm, MINH VÕ: Phản-tỉnh - Phản-kháng: Thực hay Hư, Nguyễn Chí Thiện | Leave a comment

Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng Việt Cộng đáng bị treo cổ vì tội ác diệt chủng (Nguyễn Chí Thiện)

Hải ngoại ngày 28 tháng 6, 2009 Xin kính chào tất cả các bạn hiện diện hôm nay. Đề tài của chúng ta hôm nay là nói về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh. Đề tài này, thực sự … Continue reading

Posted in Bình-luận - Quan-điểm, Nguyễn Chí Thiện, Sự Thật | 1 Comment

Thơ Nguyễn Chí Thiện

(sắp theo thứ tự thời gian sáng tác do Lê Thy sưu tầm)

Posted in Nguyễn Chí Thiện, Thơ | Leave a comment

HOẢ LÒ (Nguyễn Chí Thiện)

Những Bài Ca Cách Mạng Đàn Bò Sữa Một Lựa Chọn Tạc Tượng Trăng Nước Sông Hồng Phùng Cung Sương Buồn Ôm Kín Non Sông —>Những Bài Ca Cách Mạng

Posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Chí Thiện | Leave a comment

Phùng Cung (Trích “Hoả Lò” của ngục-sĩ Nguyễn Chí Thiện)

Tôi mến và phục Phùng Cung ngay từ khi được đọc truyện “Con ngựa già của chúa Trịnh” đăng trên báo Nhân Văn. Trong tất cả các bài văn, bài thơ in trên tờ Nhân Văn, trong các tập giai … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 4.Truyện ngắn, Nguyễn Chí Thiện | Leave a comment

VIẾT TRÊN “GÁC BÚT” (Nguyễn Thụy Long)

TỰA  Viết hồi ký mà viết tựa, vô duyên quá phải không, nhất là tự mình viết cho mình. Nhưng tôi thấy có những lời cần được thưa thốt trước khi độc giả mở vào những trang hồi ký của … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Thụy Long | Tagged | Leave a comment