Category Archives: Nguyễn Mạnh An Dân

TÂY NINH – Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính (Nguyễn Mạnh An Dân)

TÂY NINH Chút Còn Lại Trong Lòng Người Lính Tôi không sinh ra ở Tây Ninh, nhưng tôi đã có thể chết ở Tây Ninh, chết vì Tây Ninh, nhiều lần. Chữ chết hiểu theo nghĩa đen, chính xác, bởi … Continue reading

Posted in **Chuyện Tù, 1.Hồi-ký - Bút-ký, 2.Một thời để nhớ, Nguyễn Mạnh An Dân, Người Lính VNCH | Leave a comment

CHUYỆN DÔNG DÀI ….(Nguyễn Mạnh An Dân)

CHUYỆN DÔNG DÀI của MỘT NGƯỜI CHA HAY LO Nước Mỹ là một xứ kỳ cục, chuyên làm những chuyện tửng tửng, không giống ai. Ngày tôi mới đến đất này, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức sau nhiều … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Nguyễn Mạnh An Dân | Leave a comment