Category Archives: Trần Nghi Hoàng

TÂM SỰ CỦA GIA LONG (Trần Nghi Hoàng)

TÂM SỰ CỦA GIA LONG Bóng tên thái giám đã khuất sau rặng cây sầu đông rực úa nắng chiều tà bên sân Duyệt Thị Đường. Tổng quản Ngự Tiền Thị Vệ Võ Minh trầm ngâm sắp xếp lại mọi … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Thông Biện Tiên Sinh, Trần Nghi Hoàng | Leave a comment

TRUYỆN NGƯỜI VIẾT SỬ (Trần Nghi Hoàng)

Gởi Trần Nghi Âu Cơ, con gái thương quý nhất của bố TNH MỤC LỤC Đọc “Truyện Người Viết Sử” của Trần Nghi Hoàng (Đoàn Nhã Văn) Tâm Sự Của Gia Long Người Yêu Nước Tình Cờ Cái Chết Của … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Thông Biện Tiên Sinh, Trần Nghi Hoàng | Leave a comment