Category Archives: VĂN HOÁ NGÀY NAY

Giai-phẩm do NHẤT-LINH chủ-trương từ 1952

Ả-HẨU ( Đỗ Tốn)

Chiều nay giở lại trang tình cũ, Ta viết ra đây một quãng đời. Một buổi nóng bức oi ả tôi đương nằm ốm đau ở trên gác một căn nhà tại Quảng-Châu thì anh Danh tới ngồi xuống bên … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, VĂN HOÁ NGÀY NAY | Leave a comment

CÚNG CƠM (Đỗ-Đức-Thu)

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF VĂN HOÁ NGÀY NAY – Tập I 17-6-1958 của Kho Sách Xưa – Huỳnh Chiếu Đẳng) Sau hơn mười lăm năm, nhà văn lão thành Đỗ-đức-Thu trong Tự Lực Văn Đoàn mới … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, VĂN HOÁ NGÀY NAY | Leave a comment

CHỒNG CON TÔI (Duy Lam)

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF VĂN HOÁ NGÀY NAY – Tập I của Kho Sách Xưa – Huỳnh Chiếu Đẳng) Như đã nói, Duy-Lam viết đủ các giọng. Đây là một trnyện ngắn có giọng Dostoievsky. Báo … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Duy Lam, VĂN HOÁ NGÀY NAY | Leave a comment

HỒN MA CŨ (Bình-Nguyên Lộc)

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF VĂN HOÁ NGÀY NAY – Tập II của Kho Sách Xưa – Huỳnh Chiếu Đẳng) HỒN MA CŨ Đâu đây đồng vọng xa xưa: Thổ ngơi thơm phức hồn ma cũ… B.N.L. … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Bình-nguyên Lộc, VĂN HOÁ NGÀY NAY | Leave a comment

BÀN TAY 6 NGÓN (Bình-Nguyên Lộc)

(Nguồn: Lê Thy đánh máy từ bản PDF VĂN HOÁ NGÀY NAY – Tập I của Kho Sách Xưa – Huỳnh Chiếu Đẳng) THẦY giáo dò tên trong sổ rồi lại liếc học trò như để bắt mạch chúng, coi … Continue reading

Posted in 4.Truyện ngắn, Bình-nguyên Lộc, VĂN HOÁ NGÀY NAY | Leave a comment

HOA VÔNG VANG (Đỗ Tốn)

(Nguồn: Thân hữu BVCV đánh máy từ bản PDF của tusachtiengviet.com) MỤC LỤC >>Tựa (Nhất Linh) Điệu Thu Ca Một kiếp sống Duyên số Chú tôi Hoa Vông Vang Giáo huấn Định mệnh Tình quê hương >>Vài lời nói thêm

Posted in 4.Truyện ngắn, VĂN HOÁ NGÀY NAY | Leave a comment