Category Archives: AN PHONG: Đường Ta Đi

ĐƯỜNG TA ĐI: Phụ-lục

Bài 1 THỜI ĐẠI DÂN TỘC Lương Kim Định Trước đây vài chục năm mà nói đến dân tộc thì dễ bị coi là người cổ lỗ, đi bàn những chuyện trái với đà tiến bộ của loài người đang … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Phụ-lục

ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 6

Chương VI ĐƯỜNG TA ĐI VI/1 .- TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI VIẾT Những phần quý độc giả vừa đọc là tài nguyên tư tưởng của tổ tiên hiền triết Việt tộc, của các triết gia, sử gia, học giả, khoa … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 6

ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 5

Chương V Chân thiện mỹ trong chuyện ÔNG BÀN CỔ V/1.- NGUỒN GỐC Tên “Ông Bàn Cổ” còn gọi là Ông Bàn Hồ hay Ông Bàn Vũ hay Ông Bành Tổ… xưa nay ai cũng nói là người Tầu, riết … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 5

ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 4

Chương IV VĂN MINH THẾ GIỚI IV/1.- KHÁI NIỆM VỀ VĂN MINH THẾ GIỚI Văn minh là kết quả của văn hóa, văn hóa là gốc của con người. Do đó, nói về văn minh tức là bàn về người. … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 4

ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 3

Chương III BIỆT SẮC ĐẶC THÙ CHỦNG VIỆT III/1 .- VẦNG NHẬT Từ thời thượng cổ, hầu như dân tộc nào cũng quan tâm mặt trời và tôn thờ mặt trời như một vị thần linh đầy quyền năng và … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 3

ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 2

Chương II NƯỚC XÍCH THẦN VÀ NƯỚC XÍCH QUỶ II/1.-BỐI CẢNH LỊCH SỬ, XÃ HỘI THỜI ĐẠI VUA ĐẾ MINH Nhờ sự phát triển rực rỡ của nền nông nghiệp dưới thời đại Thần Nông Đế Viêm*, xã hội Miêu, … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 2

ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 1

Chương I GỐC MIÊU VÀ DẤU TÍCH VĂN HÓA VIỆT CỔ I/1.- VĂN HÓA MỒ CÔI Giải thích hai chữ văn hóa, tự điển Lê Văn Đức và nhóm Lê Ngọc Trụ viết: “Văn hóa là mọi sự cần dùng … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Chương 1

ĐƯỜNG TA ĐI: Cảm-tác của thân-hữu

Nhà thơ Dương Hồng Hoa Khi nhà văn An Phong Nguyễn Văn Diễn, trao cho tôi tập khảo luận văn chính sử mang tên “Đường Ta Đi”, tôi có ngay ý nghĩ: đây là một loại sách khô khan, khó … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Cảm-tác của thân-hữu

ĐƯỜNG TA ĐI: Thay lời Phi Lộ

THAY LỜI PHI LỘ AN PHONG NGUYỄN VĂN DIỄN Sài-Gòn cuối thập niên 60, các rạp chiếu bóng như Đại Nam, Eden, Thanh Bình… đồng loạt chiếu một phim mạo hiểm đường rừng đặc sắc, nội dung rất cảm động. … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Thay lời Phi Lộ

ĐƯỜNG TA ĐI: Giới-thiệu – Tựa

LỜI GIỚI THIỆU Tiến sĩ, nhà văn NGUYỄN VĂN SÂM Giáo sư Đại học Văn khoa Saigon Chủ đích của tác giả Đường Ta Đi không nằm ở chỗ viết một tác phẩm nặng nề với quá nhiều tài liệu … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Giới-thiệu – Tựa

ĐƯỜNG TA ĐI: Mục Lục

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, AN PHONG: Đường Ta Đi, Việt Sử | Comments Off on ĐƯỜNG TA ĐI: Mục Lục