Category Archives: * Bình-nguyên Lộc

Nguồn-gốc Địa-danh Sài-gòn (Bình-nguyên Lộc)

Ngay từ đầu thế kỷ hai mươi, người Pháp đã nỗ lực để tìm biết nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, tên của một thành phố mà qua phong cách lãng mạn tây phương họ biến nó thành “Hòn … Continue reading

Posted in * Bình-nguyên Lộc, 5.Tài-liệu - Biên-khảo