Category Archives: * Cù Mai Công

VĂN GIẢNG và “AI VỀ SÔNG TƯƠNG” (Cù Mai Công)

VĂN GIẢNG và “AI VỀ SÔNG TƯƠNG” Nhạc sĩ Văn Giảng (tức Thông Đạt, Nguyên Thông, Nguyên Đàm & Tiến Tài, Anh Phương & Nguyên Diệu) của “Ai về sông Tương”, “Hoa cài mái tóc”, “Lục quân Việt Nam”, “Mừng … Continue reading

Posted in * Cù Mai Công, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment

“Xuân mang niềm tin tới, như hoa mai nở phơi phới…” (Cù Mai Công)

1/

Posted in * Cù Mai Công, 5.Tài-liệu - Biên-khảo | Leave a comment