Category Archives: DOUGLAS PIKE: The Viet-Cong Strategy of Terror

THE VIET-CONG STRATEGY OF TERROR (Professor Douglas Pike)

Tài liệu của Giáo-sư Douglas Pike, viện Đại Học Texas Tech University (Douglas Pike Collections) viết về chiến lược khủng bố và kỷ  lục tội ác của VC tại Việt Nam. The Viet-Cong Strategy of Terror by Douglas Pike (PDF) … Continue reading

Posted in 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DOUGLAS PIKE: The Viet-Cong Strategy of Terror, Tội Ác Cộng-sản | Comments Off on THE VIET-CONG STRATEGY OF TERROR (Professor Douglas Pike)