Category Archives: DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd)

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ (Olivier Todd – Dương Hiếu Nghĩa dịch): Chương 16…23

Chương 16 Cài hoa trên vành tai Quốc Hội Hoa Kỳ bắt đầu họp lại từ ngày 7 tháng 4. Ở quốc gia Hoa Kỳ, nhất là ở các khu vực bầu cử của họ, các nghị sĩ và dân … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd) | 1 Comment

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ (Olivier Todd – Dương Hiếu Nghĩa dịch): Chương 11…15

Chương 11 Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh Trước hết Tổng Thống Thiệu muốn giữ Sài Gòn trong một hệ thống phòng thủ bảo đảm thật chặt chẽ nằm trong lãnh thổ của một “Việt Nam thật sự hữu ích”, … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd) | Leave a comment

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ (Olivier Todd – Dương Hiếu Nghĩa dịch): Chương 6…10

Chương 6 Những người đang ngủ đứng ! Để cầm chân và đánh lạc hướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phía Bắc Việt mở những cuộc tấn công theo lối dương Đông kích Tây. Ngày 22 tháng giêng, một … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd) | Leave a comment

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ (Olivier Todd – Dương Hiếu Nghĩa dịch): Chương 1…5

Chương 1 Hà Nội – Sài Gòn : 1789 km Ngày 1 tháng giêng 1975, Vào khoảng 6 giờ, giờ Saigon, ngày 1/1/75 (theo âm lịch Việt Nam, năm Dần, tháng Sửu, giờ Mẹo) 19 quả đạn pháo sản xuất … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd) | Leave a comment

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ 1975 – Sài gòn Thất Thủ (Olivier Todd – Dương Hiếu Nghĩa dịch)

THÁNG TƯ NGHIỆT NGÃ 1975 – Sài gòn Thất Thủ Nguyên tác: CRUEL AVRIL của Olivier Todd Người dịch: Dương Hiếu Nghĩa Hình bìa sách do Lê Thy scan từ nguyên tác Cruel Avril (Éditions Robert Laffont, S.A., Paris,1987 . … Continue reading

Posted in 1.Hồi-ký - Bút-ký, 5.Tài-liệu - Biên-khảo, DƯƠNG HIẾU NGHĨA dịch Tháng Tư Nghiệt Ngã (Olivier Todd) | Leave a comment